Inauguracja szedry J.E. Gantenga Tulku Rinpocze

 

You are missing some Flash video content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Opening Talk October 15th 2010

[Modlitwy otwierające (Mandziuśri)]

 

0:58

 

Teraz będziemy słuchać nauk dharmy z uwagą, po to by wyzwolić wszystkie istoty z oceanu cierpienia, z oceanu samsary. Będziemy słuchać z motywacją by doprowadzić je do poziomu buddy. Z taką motywacją będziemy teraz słuchać tej głębokiej dharmy, głębokich nauk. 

 

2:08

 

W tej szczęśliwej kalpie pojawić się ma 1002 buddów. My żyjemy w okresie w którym pojawił się czwarty [z nich], budda Siakjamuni. Siakjamuni gromadził zasługi i oczyszczał się ze splamień przez niezliczone kalpy, wiedziony nastawieniem bodhicitty. Następnie osiągnął oświecenie pod drzewem bodhi w Bodhgaja i objaśnił dharmę podczas trzech obrotów kołem dharmy.

 

 

3:40 

 

Mówimy o trzech obrotach kołem dharmy ale możemy też podsumować nauki wyłożone w tych trzech obrotach jako 9 jan, lub jako 3 zbiory, po trzy jany. Najpierw mamy trzy niższe jany "pamięci o wyrzeczeniu", potem jany zręcznych środków, czyli trzy jogi zewnętrzne a następnie trzy tajemne jany wyższych jog. To razem daje 9 jan. 

 

4:46 

 

Czy mówimy o obrotach kołem, czy o Janach, tak czy inaczej mówimy o Dharmie. Zaś dharma w swojej istocie to środki, narzędzia, odtrutki, które mają posłużyć nam by odwrócić nasze ciało, mowę i umysł od nieszlachetnych działań i skierować w stronę szlachetnych.

 

6:26 

 

 

W tym świecie jest wiele różnych religii i wiele różnych tradycji, jest ich tysiące. My tutaj mówimy o buddyźmie. Mówiąc o esencji buddyzmu możemy mówić o dwóch janach. Pierwsza to, jak powiedział Rinpocze, Terawada [tłumacz dodaje: poziom hinajany, ale Rinpocze przerywa], pierwsza to Terawada, której istotą jest próba uniknięcia wyrządzania krzywdy istotom, tak bardzo jak jest to możliwe. Staramy się pozbyć naszych skłonności do krzywdzenia innych. Druga jana to Mahajana - wielki pojazd. Gdzie oprócz postawy nie wyrządzania krzywdy innym, używając mocy umysłu, staramy się pomóc innym wykorzystując wszystkie nasze możliwości.

 

 

 

8:09

 

Tak więc możemy mówić o tych dwóch janach. W obu z nich ważne jest słuchanie, kontemplacja i medytacja. Jeśli nie wysłuchaliśmy nauk, nie wiemy co należy porzucić a co przyjąć. Nie wiemy czym jest dharma i nie wiemy jakie przynosi korzyści. Nie wiemy też jaki owoc ma przynieść praktyka dharmy. Żeby tego [braku wiedzy] uniknąć, musimy słuchać. Musimy studiować. 

 

9:17

 

W dzisiejszych dniach, w dzisiejszej epoce, nie wystarczy myśleć tylko o dharmie. Musimy też wiedzieć co się dzieje, musimy mieć ogląd naszej sytuacji. Szczególnie teraz, właśnie zaczynamy program szedry - studiów buddyjskich. 

 

9:46

 

Szedra będzie nosić nazwę "Szedry Longczena Rabdziama". 

 

 

10:30 

 

Ta szedra którą właśnie rozpoczynamy będzie odbiegać od starego stylu prowadzenia szedry, tego jak zwykło się robić takie rzeczy. Mam na myśli gompę, wielu mnichów lub mniszek, którzy przebywają w jednym miejscu i oddają się studiom i kontemplacji. Nastały nowe czasy, więc czas zacząć nową tradycję. Rozpoczeniemy szedrę w nowym stylu. 

 

11:30

 

Dlaczego rozpoczynamy tą nową tradycję, szedrę prowadzoną na nowy sposób?

Robimy to ponieważ czasy się zmieniły, ludzkie umysły się zmieniły, sposób myślenia i styl życia ludzi uległy zmianie. Więc próba przyniesienia im pożytku w starym stylu mogłaby się nie powieść, postaraliśmy się skroić program szedry na nowy

 

12: 49 

 

Mamy teraz nowe narzędzia i nowe technologie - wiemy jak ich używać i mamy do nich dostęp (są szeroko dostępne). Więc w przyszłości, obierając tę Gompę, Ganteng Gompę za centrum, będziemy wysyłać przez internet, używając komputerów te nauki na cały świat, tak by ludzie na całym świecie mogli z tego skorzystać i uczyć się.

 

14:11 

 

Ludzie mają komputery i laptopy w domach, w biurach - dostęp do komputera jest wszędzie. Mamy do nich stały, łatwy dostęp. Gdybyście chcieli, moglibyście skorzystać z komputera w górach, w kuchni a nawet w toalecie! Jeśli chcecie studiować, jest to zawsze możliwe, dzięki technologii. I dzięki niej jesteśmy w stanie rozprzestrzenić te nauki na cały świat. Tak, że pożytek będzie naprawdę wielki.

 

15:17 

 

Szedra Online, Szedra Longcziena Rabdziama startuje właśnie teraz, dzisiejszego dnia. Chcemy powiadomić o tym wszystkich, którzy zapisali się na te studia. Wszyscy zapisani - to jest właśnie początek. 

 

17:02 

 

Jakie pożytki płyną z szedry, ze studiowania? Mamy nowe czasy i ludzie też się zmienili. Postęp w ekonomii i technologii jest naprawdę szybki. Wszystko dzieje się coraz szybciej i staje się coraz bardziej wyrafinowane. Dzisiejsze komputery i kamery jutro są przestarzałe. Gadżety które są popularne dziś, w przyszłym roku zostaną zapomniane. Wszystko idzie naprzód bardzo szybko. Z tego powodu ludzie ulegają rozproszeniu i zaburzeniu. Niektórzy stają się naprawdę nieszczęśliwi lub nawet tracą zmysły. Żeby znaleźć na to lekarstwo, staramy się ożywić tradycję, wskrzesić dharmę, która ulega degeneracji. To jest przyczyna dla której otwieramy szedrę on-line. 

 

19:35 

 

Z powodu zewnętrznych warunków na świecie, z powodu tego co się dzieje w świecie, wewnętrzne emocje ludzi takie jak gniew i pożądanie rosną w siłę. Ludzie którzy mają pieniądze, łakną ich jeszcze więcej. Nigdy nie znajdują zadowolenia. Choćby byli nie wiadomo jak piękni, i tak nakładają jeszcze więcej makijażu. Nigdy nie są zadowoleni. Jest tak dlatego, że nie znamy żadnych granic i nasze nadzieje wciąż rosną, a z nimi powiększają się nasze problemy. Z powodu takich problemów ludzie cierpią na bezsenność, czasem nie mogą nawet jeść i nierzadko zapadają na różnego rodzaju choroby. Musimy znaleźć na to lekarstwo, musimy znaleźć sposób na to by odzyskać spokój i jakiś rodzaj szczęścia. 

 

22:09 

 

Mówimy o metodach które są w stanie uczynić nasze umysły bardziej elastycznymi, spokojniejszymi, szczęśliwszymi. Jest wiele takich metod na całym świecie, jest wiele różnych tradycji, my tutaj skupiamy się na buddyzmie, na naukach udzielonych przez Buddę. Wewnątrz samego buddyzmu mamy wiele różnych ścieżek. Możemy wstąpić do szedry i z pilnością studiować buddyzm mając ślubowania mnisie, pozostając w klasztorze. To jest w porządku, tak jest bardzo dobrze, ale jeśli nie możecie tego uczynić, to jest też wiele innych metod, które budda dał dla różnych ludzi - dla kobiet, mężczyzn, w pełni wyświęconych mnichów lub mniszek, dla medytujących, nakpów, uczonych, zwykłych ludzi. Budda przekazał metody dobre dla każdego z Was, by osiągnąć ten spokój i szczęście umysłu.   

 

 

25:12

Budda udzielił nauk które są właściwe dla wszystkich, bez znaczenia czy jesteś mężczyzną czy kobietą, nieważne z jakiej rodziny pochodzisz. Podstawowa idea z którą rozpoczynamy szedrę, to uczenie się, lub słuchanie i kontemplacja. Przystępujemy do nauki i kontemplacji nie dlatego, że Budda tak powiedział, nie dlatego że wierzymy w słowa Buddy i wykonujemy jego polecenia w stu procentach. Naprawdę bardzo, bardzo ważne jest to, byśmy zawsze zadawali sobie pytania: czy te nauki są dobre czy złe? Czy przynoszą pożytek czy nie? Czy znajdują zastosowanie w mojej sytuacji, czy są z nią w harmonii, czy mogę ich naprawdę użyć? Naprawdę potrzebujemy to analizować, potrzebujemy takiego zapytującego, kwestionującego umysłu. Możemy zacytować Buddę, który porównywał swoje nauki do złota. Żeby utwierdzić się w pewności co do czystości złota, jego jakości, poddajemy je wielu próbom: palimy je, kujemy, tniemy. To samo tyczy się nauk buddy, naprawdę potrzebujemy poddawać je analizie, sprawdzać czy mają sens czy nie, a nie po prostu przyjmować je z oddania dla Buddy. Analiza ma kluczowe znaczenie, nie możemy ślepo podążać [za naukami].

27:32

Nie wierzymy ślepo w to, co powiedział Budda. A jeśli chodzi o samą wiarę, są różne jej rodzaje. Jest wiara, która polega na inspiracji, byciu zainspirowanym, jest też wiara która jest pragnieniem by osiągnąć to, w co wierzymy i jest wiara niewzruszona. Ten ostatni to taki rodzaj wiary, który pojawia się gdy wiemy dlaczego wierzymy, znamy właściwości tego, w co wierzymy. Taka wiara poprowadzi nas w kierunku mądrej [skilled] wiary. W dzisiejszych czasach zdarza się że ludzie widzą coś inspirującego, mówią sobie “Och, to naprawdę niezwykłe, jestem naprawdę zainspirowany, mam dreszcze z podniecenia” a po pewnym czasie o tym zapominają. To naprawdę głupie. To nie jest ten rodzaj wiary, który powinniśmy rozwijać. Powinniśmy rozwijać ten pierwszy rodzaj wiary, mądrej [skilled] wiary, wiary która zna i rozumie powody do wiary.

31:33

Mówimy o studiach i kontemplacji. Wiemy że w tradycji buddyjskiej mamy niezwykłą ilość tekstów, rozpraw filozoficznych i doktrynalnych, mamy wiele różnych przedmiotów studiów. Mamy teksty które dotyczą wiedzy i takie które dotyczą praktyki, zastosowania tej wiedzy. Powinniśmy pamiętać o intelektualnej analizie każdego tekstu jaki czytamy, o tym by zawsze sprawdzać czy to co czytamy ma sens czy nie. W dzisiejszych czasach … [tłumacz przerywa na chwilę]… tak czy inaczej, kiedy to przeanalizujemy, gdy mowa o studiach buddyjskich, w buddyzmie mamy wiele doktryn filozoficznych i wiele rodzajów poglądu i tak dalej – jest co studiować. Ale kiedy buddyści zaczynają mówić o umyśle, przedmiot [studiów] staje się naprawdę głęboki i rozległy. To niekończące się studia. Dyskusja o umyśle, o tym w jaki sposób umysł naprawdę istnieje to naprawdę rozległy przedmiot [studiów]. Technologia i współczesna nauka są zdumiewające i rozległe. Można pogłębiać studia nad nimi bez końca. Ale studia nad umysłem, takie jakie prowadzone są w buddyzmie, są dużo głębsze i bardziej złożone niż nauka o zewnętrznym świecie i technologia. 

34:18

Mamy te dwie tradycje – nauka dotycząca świata zewnętrznego i nauka dotycząca wnętrza, umysłu. Obie nauki mogą z powodzeniem ze sobą współdziałać, wspierać się nawzajem i pobudzać do wzrostu. Widzimy jak wielu współczesnych naukowców korzysta z osiągnięć logików buddyjskich, ich analiz tego, jak rzeczy istnieją i analiz umysłu. Pomaga im to. Tak więc [obie te nauki] mogą wspierać się i przynosić sobie nawzajem korzyści – jest to możliwe.

35:26

Nasza szedra ma trwać osiem lat, więc i program powinniśmy mieć na osiem lat. Póki co zatwierdziliśmy program i harmonogram studiów na pierwszych pięć lat. Wiemy co będziemy studiować i omawiać przez tych pierwszych pięć lat

36:08

Będziemy studiować pojazd charakterystyk, wadżrajanę, będziemy omawiać w zarysie główne zagadnienia a czasem będziemy też mieć egzaminy sprawdzające wiedzę.

36:47

Do końca ósmego roku studiów zakończymy nasze studia, kontemplacje i medytacje nad sutrami i tantrami. Ci z Was którzy zakończą ten program, otrzymają potwierdzający to certyfikat.

37:13

Prowadzimy rozmowy z różnymi uniwersytetami by nadać temu certyfikatowi właściwe, “namacalne” znaczenie. Chcemy nawiązać taki kontakt z uniwersytetami na zachodzie. Próbujemy dojść z nimi do porozumienia. Osobą, która może powiedzieć Wam najwięcej o tym jaki jest najbardziej aktualny status rozmów z uniwersytetami jest Karl Gross. Możecie skontaktować się z nim i zapytać. Karl jest naprawdę szczególną osobą, jest Amerykaninem i Europejczykiem jednocześnie, zna wiele języków i wiele różnych tradycji. Ma doświadczenie w Dharmie Buddy, studiował ją przez wiele lat.

39:20

Naszymi nauczycielami szedry będą dwaj khenpo, Khenpo Tandrin Situp [pisownia może wymagać korekty] i Khenpo Karma Wangyal. Obaj są bardzo wykształceni i wykwalifikowani, dysponują i wiedzą i doświadczeniem płynącym z praktyki – mają obie te właściwości. Oni będą naszymi głównymi nauczycielami przez całą szedrę. Czasem będziemy też prosić innych [wizytujących] lamów i uczonych by udzielili nam dodatkowych nauk. 

40:40

Rinpocze mówi: większość lamów i khenpo nie zna naszych [tzn zachodnich i chińskich] języków, tak więc – oto jestem - [tłumacz mówi o sobie samym] – by tłumaczyć Wam to co mówią. Mam na imię Andrzej. Rinpocze zaprosił mnie tu z Polski, bym był tłumaczem. Zostanę tu przez klika lat i będę tłumaczył. [Andrzej dodaje: i będę starał się ulepszyć moje tłumaczenia jak najbardziej].

41:47

Zarządzaniem i organizacją zajmują się Loppön Namgyal i Yeshe Tshewang. Ten inaugurujący wykład odbywa się Gompie Gantenga, ale mamy przygotowane miejsce w Timphu, gdzie szedra będzie odbywać się przez kilka miesięcy. Jest z nami też Chris, który stoi za kamerą i nagrywa wszystko. Chris jest z Australii. Chris wspiera nas we wszystkich technicznych sprawach, w tym związanych z nagrywaniem za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

42:35

Więc to na tyle, tyle ogólnej przemowy. Będziemy starali się ulepszyć szedrę najbardziej jak będziemy w stanie, by przynieść ludziom jak najwięcej pożytku. Każdy zainteresowany szedrą powinien obejrzeć ten wykład wprowadzający i pomyśleć o swojej sytuacji – jeśli chcecie się zaangażować w to przedsięwzięcie, jeśli chcecie podjąć się studiów i kontemplacji, możecie dołączyć do szedry. Aby to zrobić, musicie skontaktować się z Karlem, który rozsyła wszystkim maile z najświeższymi informacjami. 

44:03

Pierwszy wykład szedry poprowadzi Khenpo Tandrin [pisownia?]. Tematem będzie Sutra Przypominania Trzech Klejnotów, będzie też mówił o komentarzu Miphama Rinpocze do tej sutry, tekstu o tytule „Słodki i cudowny pomyślny dźwięk” [Niewyczerpana Melodyjna Instrukcja]. W tej sutrze wyjaśnione jest czym naprawdę jest Budda, czym naprawdę jest dharma, czym naprawdę jest sangha. 

45:02

Rinpocze wita wszystkich którzy biorą udział w szedrze i życzy Wam wszystkim powodzenia. Rinpocze mówi „witam, cześć, Taszi delek, najlepsze życzenia dla wszystkich którzy biorą udział w szedrze.” [Następnie Rinpocze mówi pozdrowienia po butańsku]. 

Tak więc to był ogólny, wprowadzający wykład. Powoli będziemy też publikować więcej wykładów Rinpocze. 

[Dedykacja zasługi, modlitwy kończące.]